Gebruiksovereenkomst van WeTicket

WeTicket helpt organisaties met het succesvol verkopen van online tickets en het trekken van extra bezoekers. WeTicket streeft naar een optimale samenwerking en daarbij zijn heldere afspraken van groot belang. Deze Gebruiksovereenkomst vormt een juridische overeenkomst tussen u, de organisatie (waaronder in dit document ook moet worden begrepen ‘licentienemer’) en WeTicket (hierna te noemen ‘licentiegever’).

Betrokken partijen bij de overeenkomst:  
1. WeTicket BV, gevestigd aan Gerard Doustraat 131 3, 1073VT, te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78561183 , hierna te noemen ‘Licentiegever’; 
2. Aanvrager, in gedaante van rechtsgeldig vertegenwoordigend of gemachtigd particulier of bedrijf,, waarvan de (bedrijfs)gegevens bekend en opvraagbaar zijn bij WeTicket,  hierna te noemen ‘ Licentienemer’.


Deze gebruiksovereenkomst bestaat uit drie onderdelen:
(1) Onze algemene voorwaarden
(2) Ons privacy statement
(3) En de licentieovereenkomst

Heb je een vraag?

Ons team staat klaar om jou vragen te beantwoorden.

Neem contact op